KOMUNIKATY
dodane przez:
ostatnio edytowane: 2019-03-13 09:24:19
∨ komunikaty

Janusz Korczak

"Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich
stał się tym, kim stać się może..."


plan lekcji
e-dziennik

Informacje o szkole


Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna powstała dnia 01 września 2013 roku z myślą o edukacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Naszym uczniom zapewniamy bezpłatne zajęcia edukacyjne oraz terapeutyczne.

Celem naszej Szkoły jest przygotowanie uczniów w ramach ich indywidualnych możliwości i potrzeb do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, pewności siebie.

Chociaż nie mamy w nazwie "integracyjna" , potrafimy zintegrować się ze środowiskiem. Czego wyrazem jest współpraca ze szkołami, przedszkolami, oraz innymi instytucjami.

Naszym priorytetem jest współdziałanie nauczycieli z uczniami i rodzicami, zmierzające do integracji środowiska Szkoły wokół jej celów i dążenie do tego, aby Szkoła cieszyła się uznaniem społeczności lokalnej.

Wszyscy czują się u nas dobrze, bo "specjalna" znaczy wyjątkowa, przyjazna, szczególna, doskonała!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj, a przekonasz się, że to prawda.


Programy, które realizujemy

„SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywnoś

 

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży realizuje projekt  „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność” ( nr projektu RPWP.08.01.02-30- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego   w ramach Poddziałania 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.