Kadra


Rafał Pytlak - dyrektor, terapeuta EEG Biofeedback

Kamila Pytlak - wicedyrektor, terapeuta Tomatis

Izabela Kostrzewa - nauczyciel, oligofrenopedagog, kierownik ds. nadzoru pedagogicznego

Danuta Niezborała - nauczyciel, oligofrenopedagog

Malwina Rebelska-Suder - nauczyciel, oligofrenopedagog

Aneta Drążek - nauczyciel, oligofrenopedagog

Paulina Woźna - nauczyciel, oligofrenopedagog

Katarzyna Kamińska - nauczyciel, oligofrenopedagog

Katarzyna Michalak - nauczyciel, oligofrenopedagog

Katarzyna Dziuba - nauczyciel, terapeuta SI, oligofrenopedagog

Grażyna Spera-Czarnecka - nauczyciel, oligofrenopedagog

Edyta Kaźmierska - nauczyciel j.polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie

Sandra Kucharska - nauczyciel, oligofrenopedagog

Sylwia Grochowska - nauczyciel j.angielskiego

Magdalena Nojszewska - nauczyciel j.angielskiego

Weronika Fręśko - nauczyciel chemii

Zenon Pruska - nauczyciel fizyki

Remigiusz Skibiński - nauczyciel j. niemieckiego, wychowania fizycznego

Anna Budych - nauczyciel biologii, geografii

Monika Łochowicz - nauczyciel wychowania fizycznego

Michał Stefaniak - nauczyciel matematyki, informatyki

Anita Stefaniak - nauczyciel j.angielskiego

Paweł Wołoszyn - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Klaudia Marczyńska - logopeda

Robert Chojnacki - psycholog

Monika Piechocka - Kamińska - nauczyciel, terapeuta SI

Joanna Marcinkowska - katecheta

Danuta Sarna - pomoc nauczyciela

Urszula Kryk - pomoc nauczyciela

Beata Dzioba - pomoc nauczyciela

Alina Graś - pomoc nauczyciela

Justyna Czerech - pomoc nauczyciela

Anna Kantorska - pomoc nauczyciela

Milena Lenartowicz - pomoc nauczyciela

Krzysztof Ślósarski - Inspektor Ochrony Danych