Aktualności
Ważne

dodane przez: Rafał Pytlak
ostatnio edytowane: 2020-03-27 10:30:28

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 25 marca 2020 r. zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w związku z tym od dnia dzisiejszego tj. 25 marca 2020 roku:
1. nauczyciele realizują podstawę programową,
2. nauczyciele kontaktują się z Państwem oraz uczniami z wykorzystaniem środków komunikacji (dobierając najkorzystniejszy dla Państwa sposób):
a) poczty elektronicznej,
b) SMS, MMS,
c) Messenger, WhatsApp,
d) rozmowy telefonicznej.
Nauczyciele realizując treści korzystają z materiałów dostępnych na stronach MEN, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii oraz innych materiałów dostępnych w serwisach i na stronach internetowych uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.
Nauczyciele przesyłają materiały zgodnie z planem lekcji z wyjątkiem godzin z wychowawcą i religii.
Nauczyciele na bieżąco kontaktują się z Państwem i uczniami.
Nauczyciel ustala:
1. metody współpracy z Państwem i uczniami,
2. metody konsultacji, formę i termin tych konsultacji,
3. sposób oceniania, monitorowania oraz sposób weryfikacji wiedzy i postępów ucznia.

 

powrót