Aktualności
Ważne

dodane przez: Rafał Pytlak
ostatnio edytowane: 2020-05-18 13:18:15

Drodzy Rodzice

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz za zgodą rodziców zajęcia rewalidacyjne ze specjalistami: logopedą, psychologiem, fizjoterapeutą.

W związku z powyższym prosimy o przekazanie informacji do wychowawców klas do 19 maja 2020 roku do godziny 18.00, czy Wasze dziecko będzie korzystało z:

 1. zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych, klasy I-III,
 2. zajęć rewalidacyjnych ze specjalistami: logopedą, psychologiem, fizjoterapeutą.

 

Brak informacji zwrotnej z Państwa strony, traktować będziemy, jako decyzję o pozostawieniu dziecka w domu, jednak w każdym czasie będą Państwo mieli prawo do zamiany decyzji z wyprzedzeniem 2 dniowym.

 

Powyższe informacje niezbędne są celem ustalenia takiej organizacji pracy szkoły, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np.: różne godziny przyjmowania grup do szkoły) oraz pozwoli nam zachować wymogi podwyższonego reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemicznym w kraju.

 

Do dnia 25 maja 2020 roku zostaną Państwu przekazane procedury bezpieczeństwa wprowadzane w szkole. Zgodnie z nimi zobowiązani zostaną Państwo do:

 1. Zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19  w   szkole oraz bezwzględnego ich przestrzegania.
 2. Przyprowadzania do szkoły wyłącznie dziecka zdrowego, bez objawów chorobowych.
 3. Nie  przyprowadzania do szkoły dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają w kwarantannie,  izolacji.
 4. Zaopatrzenia dziecka, w indywidualną osłonę ust i nosa.
 5. Wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.
 6. Nie wnoszenia przez dziecko do szkoły żadnych zabawek, i niepotrzebnych przedmiotów, napojów.
 7. Regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na   odpowiedni  sposób zasłaniania twarzy podczas  kichania czy  kasłania.
 8. Tłumaczenia dziecku, że nie może mieć bezpośredniego kontaktu z nauczycielami, specjalistami, uczniami (zachowanie dystansu ok. 2m).
 9. Dezynfekowania rąk przed wejściem do szkoły.
 10. Odbierania telefonów oraz maili ze szkoły umożliwiając dyrektorowi  i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla szkoły.    

 

Po uzyskaniu od Państwa informacji zwrotnych poinformujemy o organizacji:

 1. zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 2. zajęć rewalidacyjnych ze specjalistami: logopedą, psychologiem, fizjoterapeutą.

 

 

 

Dyrektor szkoły Rafał Pytlak

powrót