Aktualności
Ważne

dodane przez: Rafał Pytlak
ostatnio edytowane: 2020-12-01 09:47:44

Szanowni Rodzice

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 3 stycznia 2021 r. zadania szkoły realizowane będą poprzez zdalne nauczanie.

Zajęcia będą realizowane zgodnie z planem lekcji obowiązującym dla oddziału w danym dniu.

W przypadku gdy uczeń nie ma możliwości pracy zdalnej przy wykorzystaniu narzędzi wskazanych przez nauczyciela proszę o kontakt z wychowawcą klasy.

Informujemy również, iż Minister Edukacji i Nauki w wydanym dnia 27 listopada 2020 r. rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w  sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustalił, iż w roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe trwają na terenie całego kraju od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.

powrót