Aktualności
Ważne

dodane przez: Rafał Pytlak
ostatnio edytowane: 2021-02-23 13:52:14

Szanowni Rodzice

Rozumiemy, że czas izolacji związanej z sytuacją epidemiczną w kraju jest bardzo trudnym okresem w codziennym funkcjonowaniu i nauce naszych uczniów. W ramach nauczania stacjonarnego robimy wszystko, aby odbywały się ono z zachowaniem reżimu sanitarnego, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie zarówno naszych uczniów, jak i pracowników szkoły.

Zdajemy sobie sprawę, że zdalne nauczanie, brak możliwości spotkania się z kolegami i koleżankami z klasy, wiele godzin spędzanych bez kontaktu z rówieśnikami, wpływa negatywnie na kondycję psychofizyczną dzieci. Zważając na powyższe, po konsultacji z Kuratorium Oświaty Delegatura w Pile, podjęliśmy decyzję o umożliwieniu uczniom klas IV-VIII realizacji zajęć w formie hybrydowej.

Niestety możliwości lokalowe, jakimi dysponuje szkoła, układ sal, uniemożliwiają nam realizację zajęć stacjonarnych dla wszystkich uczniów jednocześnie. Wytyczne MEiN, MZ i GIS nałożone na szkoły wymusiły znaczne zmiany w organizacji przestrzeni w szkole. Niezbędna była m.in. modyfikacja pracy specjalistów, ustalenie indywidualnych harmonogramów zajęć dla każdej z klas.

Po zebraniach z rodzicami, które odbędą się w tym tygodniu, zostanie Państwu przekazany plan zajęć stacjonarnych ustalony indywidualnie dla każdej z klas.

Chcemy aby powrót naszych uczniów do częściowej nauki stacjonarnej przebiegał w bezpieczny sposób i znacznie ograniczał potencjalne ryzyko zarażenia koronawirusem zarówno Państwa dzieci, jak i pracowników szkoły. Tylko takie ustalenie organizacji pracy szkoły daje możliwość bezpośredniego kontaktu uczniów z nauczycielami, specjalistami oraz kolegami i koleżankami z klasy. Natomiast Nauczycielom umożliwia  weryfikację wiedzy i postępów w nauce uczniów.

Nadal pozostaje możliwość realizacji nauczania wyłącznie w trybie zdalnym na obowiązujących zasadach. Chcemy aby to, Państwo, jako rodzice, zdecydowali z jakiej formy nauczania (hybrydowa czy zdalna) Wasze dziecko będzie korzystać.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że mimo to, iż robimy wszystko, aby zapewnić naszym uczniom i pracownikom bezpieczne warunki nauki i pracy, to podjęte przez nas działania mogą nas nie uchronić przed zarażeniem koronawirusem.

Dlatego też prosimy Państwa o przestrzeganie obowiązujących w szkole procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19. Procedury te są do wglądu na stronie internetowej szkoły w zakładce „o szkole” „dokumenty szkolne”.

                                                                       Z poważeniem

                                                                                                                                                   Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                                      Rafał Pytlak

powrót