Aktualności
3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

dodane przez: Rafał Pytlak
ostatnio edytowane: 2014-10-08 14:27:19

W 1992 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dokonało podsumowania Światowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych opracowanego w 1982 roku. Głównymi celami Programu była prewencja i ochrona osób niepełnosprawnych, wspieranie pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, skuteczna rehabilitacja oraz wyrównywanie szans. Dane mówią o ponad 650 milionach osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością o charakterze psychicznym, fizycznym oraz sensorycznym co stanowi blisko 10% populacji. Narody Zjednoczone podejmując działania w tym zakresie uznały, że osobom tym należy zapewnić równe szanse i prawa takie, jakie posiadają wszyscy pozostali członkowie społeczeństwa a społeczeństwom i decydentom uświadomić problemy ludzi niepełnosprawnych i korzyści o charakterze społeczno - ekonomicznym wynikające z pełnej integracji tych osób z resztą społeczeństwa. Podobnie określone cele motywowały do ustanowienia Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, którego proklamacja odbyła się w ONZ w 1992 roku po podsumowaniu Światowego Programu Działań. 13 grudnia 2006 r., rezolucją 61/106, Zgromadzenie Ogólne ONZ jednogłośnie przyjęło Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych, której uchwalenie jest przede wszystkim ogromną zasługą przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych.

powrót